Prelucrarea datelor personale (GDPR)

Prelucrarea datelor cu caracter personal: ENLIGHTEN SMILES RO prelucreaza datele cu caracter personal intr-un mod confidential, sigur si transparent, respectand prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa. Clientul poate transmite solicitari legate de orice aspecte privind confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicata (dpo@alonia.ro) sau folosind orice alte modalitati de contact utilizate in relatia cu clientii. Pentru orice intrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, Clientul poate utiliza adresa dedicata dpo@enlightensmiles.ro sau, in cazul in care doreste, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa si prin posta la adresa Bd. Marasti nr. 59, sector 1, cod postal 021385, Bucuresti, Romania, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor Enlighten Smiles Ro. Toate mesajele vor primi raspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, Clientul trebuie sa aiba in vedere ca, din motive tehnice, pentru a pune in aplicare solicitarile sau optiunile sale, este posibil sa fie necesare cateva zile, timp in care ENLIGHTEN SMILES ROva continua sa prelucreze datele personale ale Clientului pe baza optiunilor anterior exprimate. In anumite cazuri exceptionale, optiunile Clientului vor putea fi implementate doar in legatura cu campaniile promotionale viitoare.

 

Obtinerea datelor personale: In cadrul serviciilor furnizate pe site-ul www.enlightensmiles.ro, ENLIGHTEN SMILES RO colecteaza date cu caracter personal direct de la Client (date de contact, date cu privire la tranzactii, date de utilizare a serviciilor, etc.) Datele cu caracter personal (denumite prescurtat date personale) reprezinta informatii care identifica un Client persoana fizica sau cu ajutorul carora aceasta persoana poate fi identificata. In functie de optiunile manifestate pe parcursul utilizarii produselor Enlighten Smiles Ro, Clientul furnizeaza datele sale de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa postala si de e-mail, numarul de telefon si altele; detalii cu privire la tranzactii, cum ar fi informatii despre serviciile achizitionate, moduri de plata; metadate ale informatiilor comunicate electronic. Pot fi furnizate date personale chiar daca nu se achizitioneaza un produs Enlighten Smiles, de exemplu atunci cand Clientul participa la un eveniment sau campanie promotionala. Pentru ca ENLIGHTEN SMILES RO sa fie in masura sa ofere cele mai bune produse si servicii, uneori sunt solicitate informatii privind experienta Clientului pe parcursul utilizarii produselor si serviciilor ENLIGHTEN SMILES RO (cum ar fi comentarii si sugestii, recomandari pentru imbunatatire). Atunci cand colecteaza date personale de la Client, ENLIGHTEN SMILES RO il informeaza ce date sunt necesare pentru a fi furnizate, precum si consecintele nefurnizarii acestora. In plus, ENLIGHTEN SMILES RO poate colecta date personale prin mijloace automate cum ar fi cookie-urile, atunci cand Clientul interactioneaza cu anunturile si aplicatiile ENLIGHTEN SMILES RO sau cand viziteaza site-ul web. In acest caz, datele personale pe care le colecteaza ENLIGHTEN SMILES RO pot include adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, adrese URL de redirectionare, informatiile despre actiunile intreprinse sau despre interactiunea cu sistemele informatice Enlighten SMILES RO. In scop legitim, ENLIGHTEN SMILES RO poate colecta informatii despre Client si din alte surse, pentru a putea raspunde la intrebari sau pentru a putea promova serviciile ENLIGHTEN SMILES RO. Astfel de date pot proveni de la agregatori de date terti, parteneri Enlighten Smiles RO, surse publice si site-uri de retele sociale ale unor terti, platforme online care ofera acces la aplicatiile partenerilor nostri. Aceste informatii pot include date personale care fac parte din profilul Clientului de pe o retea de socializare a unei terte parti careia Utilizatorul ii da acordul sa le comunice catre ENLIGHTEN SMILES RO. In scopul prevenirii de fraude sau in scopul protejarii intereselor legitime ale ENLIGHTEN SMILES RO, societatea poate consulta baze de date proprii sau publice care ajuta la identificarea unor posibile zone de risc in cadrul unei relatii contractuale. ENLIGHTEN SMILES RO va putea folosi informatiile pe care le colecteaza despre Client, dispozitivul utilizat sau folosirea serviciilor si in alte moduri doar cu acordul Clientului sau in scop legitim, informand Clientul despre acest lucru in cel mai scurt timp.

Temeiurile si scopurile prelucrarii de date personale: ENLIGHTEN SMILES RO va colecta datele personale numai pentru scopuri specifice, daca exista acordul Clientului, daca este necesar pentru executarea Contractului sau daca exista o obligatie legala.

ENLIGHTEN SMILES RO prelucreaza datele personale ale Clientului in calitatea acestuia de:

» Vizitator al site-urilor web si utilizator al aplicatiilor ENLIGHTEN SMILES RO

» Client al produselor ENLIGHTEN SMILES RO

» Participant la campaniile de marketing ENLIGHTEN SMILES RO

ENLIGHTEN SMILES RO prelucreaza in principal datele personale ale Utilizatorului pentru furnizarea produselor:

» Raspunde intrebarilor si onoreaza cererile Clientului

» Inregistreaza cererile Clientului

» Creeaza si mentine contul Clientului

» Proceseaza platile efectuate pentru produsele ENLIGHTEN SMILES RO

» Asigura protectia necesara, identifica si previne abuzurile, frauda si alte tipuri de infractiuni

» Respecta legislatia aplicabila

» Efectueaza orice alte operatiuni necesare pentru furnizarea produselor ENLIGHTEN SMILES RO in relatia cu Clientul.  

Atunci cand exista un interes legitim care impune utilizarea acestora, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de ENLIGHTEN SMILES RO pentru:

» A imbunatati experienta din mediul online si aplicatiile MEDIA SAT

» A solicita feedback cu privire la experienta Clientului sau pentru a evalua eficienta comunicarii cu acesta

» A imbunatati produsele si serviciile ENLIGHTEN SMILES RO, prin evaluarea numarului de Clienti care acceseaza sau utilizeaza produsele si serviciile ENLIGHTEN SMILES RO, care sunt caracteristicile produselor si serviciilor care prezinta cel mai mult interes pentru clienti, care sunt tipurile de oferte pe care clientii si le doresc si modul in care functioneaza produsele si serviciile online din punct de vedere tehnic

» A elabora profile de client pe baza carora ENLIGHTEN SMILES RO sa poata sa identifice ulterior cazuri de frauda

Clientul are dreptul sa se opuna oricand la o prelucrare executata pe baza interesului legitim, caz in care ENLIGHTEN SMILES RO va solutiona cererea in functie de fiecare situatie in parte.

ENLIGHTEN SMILES RO prelucreaza date personale si pe baza acordului Clientului. In acest temei, ENLIGHTEN SMILES RO poate prelucra datele personale in scopul de a trimite:

» Mesaje personalizate cu privire la produsele si serviciile ENLIGHTEN SMILES RO

» Oferte, promotii sau evenimente speciale

» Mesaje personalizate despre produsele si serviciile afiliatilor ENLIGHTEN SMILES RO si despre produsele si serviciile partenerilor de afaceri ai ENLIGHTEN SMILES RO.

ENLIGHTEN SMILES RO va prelucra datele personale in baza acordului Clientului pana la momentul la care acesta se opune, contactand ENLIGHTEN SMILES RO conform prevederilor prezentului Contract.

ENLIGHTEN SMILES RO poate prelucra date personale ale Utilizatorului si datorita unei obligatii legale sau interesului public. ENLIGHTEN SMILES Ro se supune legilor aplicabile, care in anumite cazuri pot impune prelucrarea datelor Clientului (de exemplu, cand exista o obligatie de raportare, datele personale ale Clientului vor fi transmise autoritatii competente).

Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care produce efecte juridice in ceea ce il priveste sau il afecteaza intr-un mod semnificativ, cu exceptia cazului in care Clientul a fost in mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesara pentru incheierea sau derularea Contractului cu ENLIGHTEN SMILES RO (cum e cazul identificarii eligibilitatii pentru anumite oferte, pentru a preveni situatiile de frauda) sau ENLIGHTEN SMILES RO este obligat de lege sa utilizeze datele personale astfel. In toate cazurile, Clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automata, precum si, acolo unde este cazul, poate sa solicite interventie umana in emiterea deciziei care il priveste.

Datele personale ale copiilor sunt prelucrate cu atentie (numai cu masuri de siguranta specifice). ENLIGHTEN SMILES RO nu solicita si nu colecteaza cu buna stiinta date cu caracter personal ale copiilor cu varsta mai mica de 16 ani atunci cand ofera servicii specifice societatii informationale (cu exceptia cazului in care este obtinut in prealabil acordul explicit al parintelui sau custodelui) sau cu varsta mai mica de 14 ani in restul situatiilor.

Drepturile Clientului in privinta prelucrarii datelor personale: Clientul are drepturi specifice in ceea ce priveste protectia datelor, iar ENLIGHTEN SMILES RO asigura un mediu care faciliteaza exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de opozitie, de stergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamatii). ENLIGHTEN SMILES RO a luat masurile de precautie necesare pentru a asigura Clientul ca drepturile sale de protectie a datelor sunt respectate corespunzator.

Clientul are dreptul:

» Sa acceseze datele sale personale

» Sa ceara modificarea datelor sale personale

» Sa solicite restrictionarea prelucrarii sau sa se opuna prelucrarii acestora

» Sa solicite stergerea datelor personale sau sa le primeasca pe cele furnizate sau sa solicite ENLIGHTEN SMILES RO sa le transmita unei alte societati

» Sa retraga acordul dat

» Sa dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale precum utilizarea datelor sale in scopuri de marketing si pentru analize de date

» Sa depuna o reclamatie la autoritatea de supraveghere competenta (in Romania, este competenta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal). De asemenea, Clientul are dreptul sa solicite ENLIGHTEN SMILES RO sa corecteze orice inexactitati cu privire la datele sale personale. In cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din sectiunea de editare a datelor contului. In orice situatie, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor catre ENLIGHTEN SMILES RO. In ceea ce priveste dreptul de dezactivare, Clientul il poate exercita dupa cum urmeaza: (a) prin urmarea instructiunilor pentru dezactivare din comunicarile de marketing relevante; (b) contactand Serviciul Clienti; (c) contactand dpo@enlightensmiles.ro. Clientul poate primi in continuare comunicari operationale de la ENLIGHTEN SMILES RO, precum confirmari ale platii serviciilor sau notificari cu privire la activitatile din contul sau (de ex. confirmari de cont si modificari de parola), chiar daca renunta la primirea comunicarilor de marketing.

Aceste drepturi pot fi limitate, in anumite circumstante, prin lege. Astfel de restrictii vor fi verificate individual si vor fi comunicate Clientului in mod corespunzator.

Prelucrarea datelor personale de catre terti In cazul in care Clientul isi exprima acordul in acest sens sau exista un interes legitim in ceea ce priveste utilizarea datelor sale personale, ENLIGHTEN SMILES RO va putea comunica aceste date altor persoane.

ENLIGHTEN SMILES RO poate comunica datele personale ale Clientului unor terte parti numai in urmatoarele situatii:

» Furnizori de servicii: ENLIGHTEN SMILES RO poate contracta furnizori de servicii (de exemplu furnizori Call Center) care sa furnizeze servicii in numele sau. Aceste terte parti pot accesa sau prelucra datele personale pe durata furnizarii acestor servicii. ENLIGHTEN SMILES RO solicita acestor terte parti sa respecte toate legile aplicabile privind protectia datelor si cerintele de securitate referitoare la datele personale ale Clientului prin incheierea unui acord scris.

» Promotii ale partenerilor si promotii comune: ENLIGHTEN SMILES RO poate derula un program sau o promotie impreuna cu o alta societate si, ca urmare a implicarii Clientului in activitate, poate sa colecteze si sa utilizeze datele sale personale. Datele sale personale vor putea fi comunicate unei alte companii in scopuri de marketing numai daca Clientul nu s-a opus la a primi informatii direct de la acea societate

» Autoritati publice: ENLIGHTEN SMILES RO poate comunica datele Clientului in cazul in care i se impune acest lucru prin lege sau in cazul in care considera, de buna credinta, ca respectiva divulgare este necesara in mod rezonabil pentru derularea corespunzatoare a proceselor juridice, investigatiilor sau pentru a raspunde la orice reclamatii

Masuri de siguranta adecvate prelucrarii datelor personale ENLIGHTEN SMILES RO a aplicat masuri de siguranta adecvate pentru a garanta siguranta datelor personale ale Clientului si a implementat si durate specifice pentru ca datele personale sa fie pastrate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopului declarat.

» Securitatea datelor: pentru a garanta siguranta datelor personale, ENLIGHTEN SMILES RO a implementat o serie de masuri de securitate care sunt in conformitate cu standardele industriale general acceptate in acest sens. Aceste mijloace de protectie nu acopera acele date personale pe care Clientul alege sa le comunice in spatii publice online sau offline.

» Pastrarea datelor: ENLIGHTEN SMILES RO va pastra datele personale atata timp cat este necesar pentru scopul declarat, luand in considerare nevoia de a raspunde la intrebari sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau imbunatatite si de a respecta cerintele legale aplicabile. Prin urmare, ENLIGHTEN SMILES ROpoate pastra datele personale pentru o perioada rezonabila de timp dupa ultima interactiune a Clientului cu ENLIGHTEN SMILES RO (conform legislatiei aplicabile sau cat este necesar pentru a raspunde unei reclamatii sau a ne apara in cazul unui litigiu).

Atunci cand datele personale ale Clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat si nici nu exista vreo obligatie legala de pastrare, ENLIGHTEN SMILES RO le va distruge sau sterge intr-un mod sigur.

Prezentul document a intrat in vigoare la data de 25 mai 2018.